Stephan Paus Ė Not for Profit

Terug

 

m

f

e

06 106 989 62

0842 221 970

info@stephanpaus.nl

 

KvK

BTW

0110.5102

NL0837.42.256.B01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het doelmatig draaiende houden van een kleine not for profit organisatie is vaak geen eenvoudige zaak. U vertegenwoordigt immers geen puur zakelijk belang, maar U zet zich via uw organisatie in voor een ideŽel doel. Misschien heeft U zich als bestuurder wel eens afgevraagd of uw organisatie niet kosteneffectiever en daardoor beter op haar doel afgestemd kan functioneren dan zij nu doet. Misschien heeft U concrete ideeŽn voor verbetering van het beheer van uw organisatie, maar komt u niet toe aan invoering van verbeteringen wegens andere bestuurlijke prioriteiten. Tijdgebrek, weinig tot geen ondersteunend personeel of een verbrokkelde uitbesteding van beheertaken kunnen u daarbij parten spelen.

 

Op welke terreinen kan ik U van dienst zijn?

 

 

Het inrichten en optimaliseren (en eventueel deels uitvoeren) van uw:

-          financiŽle administratie

-          loonadministratie

-          leden- of donateursadministratie

-          contacten met Belastingdienst, pensioenfonds, arbodienstverlener

-          contacten met subsidiŽrende en toezichthoudende instanties (bv. brandweer)

Verslaglegging, planning en begroting

Beheer van liquiditeit/cash flow en vermogen

Advies aangaande fiscale zaken:

-          schenkingsrecht en legaten

-          zowel binnenlandse als buitenlandse dividendbelasting

-          vrijwilligersvergoedingen

-          OZB-plicht

-          energieheffing

-          BTW-plicht

-          beloningsstructuur

Advies omtrent verzekeringen:

-          bestuurdersaansprakelijkheid

-          wettelijke aansprakelijkheid jegens bezoekers van uw gebouw en terrein

-          wettelijke aansprakelijkheid jegens deelnemers aan door uw organisatie georganiseerde activiteiten

-          wettelijke aansprakelijkheid wegens schade door derden tijdens werk in uw opdracht veroorzaakt

-          tegen de financiŽle gevolgen van ziekteverzuim

-          tegen schade door brand, water, storm enz. aan uw inboedel, opstallen enz.

Het kiezen van op uw wensen en middelen afgestemde kantoorautomatisering, reproductiefaciliteiten en telecommunicatiemiddelen.

De keuze van een verantwoord evenwicht tussen Ďzelf doení en uitbesteden van beheersmatige taken

Het wegwerken van administratieve achterstanden

Het begeleiden van samengaan en ontvlechting van organisaties of organisatieonderdelen

 

 

Sinds 2004 ben ik als zelfstandig adviseur werkzaam.

Na het HEAO ben ik achtereenvolgens ruim twintig jaar werkzaam geweest op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (o.a. als beleidsmedewerker Algemeen Economisch en Inkomensbeleid) en als consultant bij ICT-projecten in not for profit organisaties (o.a. NS en GAK/UWV).

 

Mijn CV stuur ik U op aanvraag toe.

 

 

Al mijn activiteiten verricht ik als onfhankelijk dienstverlener en adviseur. Ik heb geen belangen in leverantie door derden van diensten en/of goederen aan mijn opdrachtgever.

Ik reken daarom ook nooit marge over goederen en diensten die derden door mijn bemiddeling of advies aan u leveren.

Terug