Stephan Paus Ė Kerkelijke administraties

Terug

 

m

f

e

06 106 989 62

0842 221 970

info@stephanpaus.nl

 

 

KvK

BTW

0110.5102

NL0837.42.256.B01

 

 

 

 

 

 

Verantwoord financieel beheer voor uw parochie kan een hele klus zijn. Het voeren van een financiŽle administratie, het opstellen van de jaarlijkse Rekening & Verantwoording en de begroting, het terugvragen van energiebelasting, een verantwoord beheer van de geldstromen, een eventuele loon- en BTW-administratie en de daarbij behorende aangiften, vragen voortdurende aandacht en een specifieke expertise die continu onderhoud vereist. Daarnaast spelen regelmatig zaken als verzekeringen van bestuur en vrijwilligers, van gebouwen en de inventaris, vergunningen, verhuur van de parochiezaal, reproductiefaciliteiten en kantoorvoorzieningen.

 

Veel parochies hebben de zorg voor enkele van die zaken uitbesteed aan verschillende dienstverleners. Dienstverleners die ieder voor zich ongetwijfeld zorgvuldig en bekwaam de belangen van uw parochie behartigen op hun specifieke terrein. Toch kan het voorkomen dat zij minder aandacht hebben voor de specifieke problemen waarmee U als bestuurder van een parochie wordt geconfronteerd, omdat hun klantenkring zich voor een groot deel op heel andere terreinen dan de uwe beweegt. Ook bestaat het gevaar dat de voor U belangrijke vraagstukken minder of zelfs niet in hun onderlinge samenhang worden benaderd.

 

 

 

 

 

Misschien hebben bovenstaande overwegingen al eens door uw hoofd gespeeld. Misschien denkt U eraan om de dagelijkse zorg voor uw taken geheel of gedeeltelijk uit te besteden. Misschien ook hebt U dat al gedaan voor een aantal taken en hebt U behoefte aan meer coŲrdinatie en afstemming.

 

 

 

 

 

In al die gevallen kunt U mij inschakelen. U verzekert zich daardoor van professionele zorg voor de diensten die U uitbesteedt. Naast de onverdeelde aandacht voor de belangen van uw parochie, beschikt U daarmee tevens over een adviseur die in ŗl uw financiŽle zaken is ingevoerd en de onderlinge samenhang daarin doorziet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat kan ik voor U doen?

 

 

 

 

 

 

De basis voor een verantwoord beheer en een weloverwogen beleid wordt uiteraard gevormd door de boekhouding van de parochie:

Boeken van alle transacties en geldstromen, inclusief een eventuele BTW-administratie, loonadministratie en de administratie van de begraafplaats.

Opstellen van Rekening & Verantwoording volgens de normen van uw bisdom.

Zorg dragen voor de archivering van alle financiŽle stukken.

 

 

 

Bijlage: Rekeningschema Parochie

Wat levert U dat op als ik dit voor U doe?

 

 

Tijdige rapportage in het kader van Rekening & Verantwoording aan uw bisdom, dus ruim voor 1 mei.

Correcte en tijdige kwartaal- en halfjaarrapportages op uw verzoek.

Tijdige aanvraag tot teruggave energiebelasting en zelfs met terugwerkende kracht over achterliggende jaren.

Continue beschikking over de actuele cijfers, doordat ik een computerboekhouding voer, terwijl u bent verlost van de bijkomende kosten van en zorg voor, data-opslag, computer en software.

Rapportages over de voortgang van de Actie Kerkbalans: hoeveel parochianen doen er mee, betaalt men wat men heeft toegezegd enz.

 

 

 

 

Wat kan ik nog meer voor U doen?

 

 

Doordat ik op de hoogte ben van uw uitgavenpatroon, kan ik in veel gevallen kosten besparende en opbrengsten genererende adviezen verstrekken. U kunt daarbij denken aan zaken als liquiditeitsbeheer (betalingsverkeer, kas, collectes, rekening courant), inkoop van drukwerk en papier, kantoorapparatuur en telecommunicatie, eventueel aanvragen van BTW-plicht bij verhuur.

Adviseren over een passende en doeltreffende aanpak van de Actie Kerkbalans.

Wegwerken administratieve achterstanden.

(Opnieuw) opzetten van uw administratie.

Begrotingsadviezen en waar nodig opstellen van de begroting(en).

Samenvoegen administraties van fuserende parochies.

Contacten met subsidiŽrende en toezichthoudende instanties.

Teruggave Dividendbelasting verzorgen.

 

 

 

 

Hoeveel bedraagt uw investering?

 

 

Ik ben gespecialiseerd in parochiŽle administraties. Daardoor kan ik het werk in minder uren en dus goedkoper doen dan bureaus die zich richten op een beperkt aantal financiŽle aspecten van allerlei typen organisaties. Veelal blijkt dat uw investering wordt terugverdiend door toepassing van kostenbesparend advies.

 

De ene parochie zal de voorkeur geven aan een vast bedrag per maand, een andere zal liever betalen naar de hoeveelheid feitelijk verzet werk. Over de invulling die U het beste past, treed ik graag in overleg.

 

 

Ik hanteer daarbij een aantal uitgangspunten:

Reiskosten, reistijd, materialen (rapportage, archivering) en periodiek overleg breng ik niet in rekening.

Over mijn diensten ben ik 19% BTW verschuldigd aan de Belastingdienst; deze breng ik bij mijn klanten in rekening.

Mijn tarief bedraagt Ä 0,80 per boekregel, exclusief 19% BTW.

 

 

 

 

Uiteraard geschieden alle werkzaamheden volgens de wettelijke normen en de diocesane voorschriften en richtlijnen.

 

 

Wie ben ik?

 

Als betrokken rooms-katholiek en jarenlange vrijwilliger bij De Krijtberg in Amsterdam (kerk van de H. Franciscus Xaverius), ken ik de RK wereld van binnenuit.

 

Voor het verrichte werk kan ik over uitgebreide referenties beschikken. Op uw verzoek kan ik U met de betreffende personen in contact brengen.

 

Sinds 2004 ben ik als zelfstandig adviseur werkzaam.

Na het HEAO ben ik achtereenvolgens ruim twintig jaar werkzaam geweest op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (o.a. als beleidsmedewerker Algemeen Economisch en Inkomensbeleid) en als consultant bij ICT-projecten in not for profit organisaties (o.a. NS en GAK/UWV).

 

 

Voor een vrijblijvend en oriŽnterend gesprek kunt U contact met mij opnemen.

 

 

Tijdens vakanties ben ik altijd telefonisch bereikbaar.

Afwezigheid wegens vakantie vermeld ik altijd tijdig op deze website.

Terug